Hvordan er reglerne for bruttolønsaftaler ?
21/04/2017
Fristen for indberetning af årsrapport nærmer sig
18/05/2017

Husk at registrere dit selskabs ejere, ellers risikerer du tvangsopløsning

Husk at registrere dit selskabs ejere, ellers risikerer du tvangsopløsning

 

Selskaber har pligt til at registrere deres ejerforhold. Det er de såkaldte legale ejere, der skal registreres. Du kan risikere, at dit selskab bliver tvangsopløst, hvis du ikke har registreret ejerforholdene.

Alle personer eller virksomheder, der ejer fem procent eller mere af kapitalandelene i et selskab, skal registreres. Det samme gælder, hvis man råder over mindst fem procent af stemmerettighederne. Hvis der ikke er nogen personer eller andre virksomheder, der ejer fem procent eller mere af kapitalen eller stemmerne, skal dette også registreres. Formålet med reglerne er at skabe åbenhed og gennemsigtighed om ejerforholdene. Driver du virksomhed, kan det eksempelvis være hensigtsmæssigt for dig, at du på www.virk.dk kan se, hvem ejerne bag dine samhandelspartnere er. For samfundet kan registreringen være med til at hindre skattesvig og anden økonomisk kriminalitet.

 

Risiko for tvangsopløsning

Der har været pligt til at registrere selskabers legale ejere, siden registeret blev taget i brug i 2016, og fra 1. januar 2017 har Erhvervsstyrelsen fået mulighed for at tvangsopløse virksomheder, der ikke registrerer ejerforhold vedrørende legale ejere. I den kommende tid udsender Erhvervsstyrelsen et brev til de virksomheder, der endnu ikke har fået registreret deres ejerforhold vedrørende legale ejere. I brevet giver styrelsen en frist til at få registreringen bragt i orden. Hvis selskabet ikke får registreringen på plads inden udløbet af fristen, vil Erhvervsstyrelsen sende et sidste varselsbrev med en ny frist for registrering af legale ejere. I brevet oplyses virksomhederne endvidere om, at Erhvervsstyrelsen uden yderligere varsel vil anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden, hvis registreringen ikke er sket inden den nye frist. Virksomheden vil modtage en kopi af anmodningen til skifteretten.

 

Store tab ved tvangsopløsning

Det er forbundet med betydelige omkostninger, hvis et selskab skal genoptages, efter det er oversendt til tvangsopløsning i skifteretten. En genoptagelse af selskabet forudsætter blandt andet, at selskabskapitalen er tilstede, og en revisor skal afgive en erklæring om, at den er til stede. Når et selskab tvangsopløses, skal det afholde omkostninger til likvidator, og selskabet mister et eventuelt uudnyttet skattemæssigt underskud. Registreringen af legale ejere sker på Virk.dk ved brug af NemID. Få hjælp fra din revisor til at få bragt ejerregistreringen på plads.