01/02/2017

Kortere frist for ansøgning om kompensation for sygdom under graviditet

Kortere frist for ansøgning om kompensation for sygdom under graviditet Har du en ansat, der har fravær som følge af sygdom under graviditet, kan du ansøge om lønkompensation. I den forbindelse er det helt afgørende, at du overholder ansøgningsfristen.
01/02/2017

Erstatning for det tidligere udsendte DIN REVISOR INFORMERER

Fremover vil vi her på websitet, lægge de samme nyheder på, som du førhen fik tilsendt fra os med posten. Det betyder, at det gamle DIN REVISOR INFORMERER udgår, og at alle relevante nyheder, informationer mv. kan findes herinde. Tilmelding til push-beskeder: Hvis du tilmelder dig den automatiske pushbesked, vil du […]
01/03/2017

Anvend dit personlige nøglekort i virksomheden

Anvend dit personlige nøglekort i virksomheden Det kan være upraktisk at skulle have både NemID nøglekort til privatbrug og et NemID medarbejdersignatur til erhvervsbrug. Dette har Erhvervsstyrelsen nu ændret på.
10/03/2017

Nu kommer årsopgørelsen fra SKAT

SKAT færdiggør i disse dage årsopgørelserne for 2016. Sørg for, at SKATs oplysninger er korrekte og vær opmærksom på, at rentetillægget på en eventuel restskat bliver dyrere for hver dag, der går.   Fra mandag den 13. marts har du mulighed for at se din årsopgørelse for 2016. Du får […]
29/03/2017

Atter krav om ledelsesberetning i årsregnskabet

Atter krav om ledelsesberetning i årsregnskabet Nu skal alle selskabers årsrapporter igen indeholde en ledelsesberetning. Det gælder derfor også årsrapporten for små selskaber.
21/04/2017

Hvordan er reglerne for bruttolønsaftaler ?

Hvordan er reglerne for bruttolønsaftaler ? En bruttolønsaftale er en aftale mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager om, at lønmodtagerne får et personalegode mod at gå tilsvarende ned i løn. Arbejdsgiverens udgift er den samme, for det kommer ud på et, om lønmodtageren modtager betalingen i form af løn eller […]
01/05/2017

Husk at registrere dit selskabs ejere, ellers risikerer du tvangsopløsning

Husk at registrere dit selskabs ejere, ellers risikerer du tvangsopløsning   Selskaber har pligt til at registrere deres ejerforhold. Det er de såkaldte legale ejere, der skal registreres. Du kan risikere, at dit selskab bliver tvangsopløst, hvis du ikke har registreret ejerforholdene.
18/05/2017

Fristen for indberetning af årsrapport nærmer sig

Fristen for indberetning af årsrapport nærmer sig Hvis dit selskabs regnskabsår følger kalenderåret, er det ved at være sidste udkald for indberetning af årsrapporten. Indberetningen skal ske digitalt til Erhvervsstyrelsen senest onsdag den 31. maj 2017, ellers risikerer selskabets ledelse at få en bøde.
01/06/2017

Dyrt at glemme ansættelsesbevis til ferieafløsere

Dyrt at glemme ansættelsesbevis til ferieafløsere Når du ansætter ferieafløsere i din virksomhed, har de krav på et ansættelsesbevis. Hvis de ikke får det, kan du risikere at få en bøde.
11/06/2017

Husk selvangivelsen, før du går på sommerferie

Husk selvangivelsen, før du går på sommerferie Søndag den 2. juli er sidste frist for at ind­ta­ste den ud­vi­dede selvan­gi­vel­se for 2016. Du bliver pålagt dagbøder, hvis du overskrider denne frist. Vær desuden opmærksom på, at restskat betalt senere end den 3. juli bliver pålagt et tillæg på fire procent.
23/06/2017

Kapitalejerlån – lovlige og ulovlige

Siden årsskiftet har selskaber haft mulighed for at lovliggøre ulovlige kapitalejerlån, som er ydet før den 1. januar 2017. Dette skal ske på selskabets førstkommende generalforsamling efter den 1. januar 2017.   Muligheden for at lovliggøre et ulovligt udlån ophører, når selskabet har afholdt sin første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling […]
25/08/2017

Kan det betale sig at skifte fra halvårsmoms til kvartalsmoms?

Kan det betale sig at skifte fra halvårsmoms til kvartalsmoms? Virksomheder med en årlig omsætning på under fem millioner kroner, skal opgøre og afregne moms hvert halve år. Virksomhederne har dog mulighed for at skifte til kvartalsmoms, og det kan for nogle være værd at overveje.
25/08/2017

Er du på rette spor?

Er du på rette spor? Så er momsindbetalingen pr. 30. juni 2017 forhåbentlig klaret, og bogføringen er måske ajourført. Dette er en god anledning til at se, hvordan økonomien står til, og om du er på rette spor i forhold til at nå din virksomheds mål for året. Vil du […]
14/09/2017

Skift fra IVS til ApS øger troværdigheden

Skift fra IVS til ApS øger troværdigheden   Som ejer af et iværksætterselskab (IVS) skal du overveje, om din selskabsform står i vejen for videre vækst. Et IVS er en god mulighed for at stifte et selskab stort set uden kapital, men selskabsformen kan med fordel tilpasses dine vækstambitioner og […]
29/09/2017

Lovændring kan kræve ajourføring af ansættelsesaftaler

Lovændring kan kræve ajourføring af ansættelsesaftaler Markedsføringslovens ændringer den 1. juli 2017 kan medføre, at du skal ajourføre dine medarbejderes ansættelsesaftaler. Som arbejdsgiver skal du altid sørge for, at dine medarbejderes ansættelsesaftaler er opdaterede, hvorfor det kan være en god ide, at du gennemgår kontrakter, aftaler og ansættelsesbeviser. Herved kan […]
11/10/2017

Undgå dyre renter for eventuel restskat

Undgå dyre renter for eventuel restskat Hvis du forventer, at dit selskabs faktiske skat for indkomståret 2017 overstiger den betalte acontoskat, kan du supplere aconto-skatteraterne med en frivillig indbetaling af yderligere acontoskat. Så slipper du for at betale dyre renter for restskatten.
30/10/2017

Vent med at betale restskatten

Vent med at betale restskatten Er du selvstændig erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, skal du nøje overveje, hvorvidt en mulig restskat for 2017 skal indbetales inden nytår, eller om du skal vente til 2018. Betaler du inden nytår, undgår du at skulle betale renter til SKAT, men i stedet skal du […]
10/11/2017

Afvisning af kontant betaling

Afvisning af kontant betaling Fra 1. januar 2018 kan du som virksomhedsejer sige nej tak til betaling med kontanter i tidsrummet fra klokken 20.00 om aftenen til klokken 06.00 om morgenen.
16/11/2017

HUSK registrering af virksomhedens reelle ejere senest 1. december !!

HUSK registrering af virksomhedens reelle ejere senest 1. december !! Mange selskaber, virksomheder og fonde skal registrere sine reelle ejere i et offentligt register senest den 1. december 2017. Det gælder eksempelvis alle aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og interessentskaber. Personligt ejede enkeltmandsvirksomheder er dog ikke omfattet af registreringspligten.
04/12/2017

Bøde for ikke at have CVR-nummer på varebil

Bøde for ikke at have CVR-nummer på varebil Hvis din virksomhed har en varebil eller en lastbil, der er registreret udelukkende til erhvervsmæssig brug, skal du huske at have mærket siderne på vognen med både din virksomheds CVR-nummer og navn. Ellers risikerer du bødestraf.
16/12/2017

Julegaven til dine medarbejdere

Julegaven til dine medarbejdere Vær opmærksom på skattereglerne, når du giver dine medarbejdere julegaver
29/12/2017

Salg og tilbagekøb af bil gav ikke skattemæssig fordel

Salg og tilbagekøb af bil gav ikke skattemæssig fordel Når man køber en bil, der er ældre end tre år efter første indregistrering, beregner man værdien af fri bil med udgangspunkt i den faktiske købspris. Der sker ikke reduktion i beskatningsgrundlaget i takt med at bilen bruges og bliver mindre […]
16/01/2018

Virksomheder uden registrering af reelle ejere risikerer tvangsopløsning

Virksomheder uden registrering af reelle ejere risikerer tvangsopløsning Der er skrappere sanktioner på vej til de selskaber, der ikke registrerer reelle ejere i det offentlige register.
06/02/2018

Har du styr på dine skattefrie godtgørelser?

Har du styr på dine skattefrie godtgørelser? Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse er hævet med 1 øre i 2018 i forhold til 2017. For at få godtgørelsen skal man køre i egen bil og føre kørselsregnskab. Satserne for skattefri rejsegodtgørelse er ligeledes steget en smule.
06/02/2018

Alle hævninger på mellemregningskontoen risikerer beskatning

Alle hævninger på mellemregningskontoen risikerer beskatning Du kan risikere at blive beskattet af alle dine hævninger på mellemregningskontoen, hvis du ikke passer på. Hvis din mellemregningskonto altid står i plus, slipper du for beskatning af hævninger.
06/03/2018

Er din virksomhed sikret imod CEO fraud?

Er din virksomhed sikret imod CEO fraud? Fænomenet CEO fraud, som er svindel med direktørens identitet, er et stigende problem i Danmark. Derfor bør du overveje, om din virksomhed er tilstrækkeligt beskyttet. CEO fraud kan vise sig at være dyrt for din virksomhed, men med interne kontroller kan du forebygge […]
22/03/2018

Urealistisk lavt privatforbrug kan give skattesmæk

Urealistisk lavt privatforbrug kan give skattesmæk Som virksomhedsejer skal du være opmærksom på, at størrelsen af dit privatforbrug hænger sammen med din indkomst. Et urealistisk lavt privatforbrug kan medføre, at SKAT forhøjer din skattepligtige indkomst. Dermed risikerer du en ubehagelig ekstra skattebetaling, hvis du ikke kan forklare størrelsen af dit […]
15/05/2018

Har din leverandør personoplysninger om dig?

Har din leverandør personoplysninger om dig? EU’s databeskyttelsesforordning træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen giver dig en række rettigheder over dine personoplysninger, der behandles af private virksomheder, offentlige myndigheder eller enhver anden dataansvarlig. Du kan læse om dine rettigheder i det nedenstående.
25/05/2018

Sikkerheden er i top trods større brand på Greve Strandkro

Lørdag nat i Pinsen udbrændte sidebygningerne til Greve Strandkro ved en voldsom brand. Politi, brandmyndigheder og Beredskabet gjorde alt hvad de kunne for at slukke branden og det lykkedes at begrænse ilden så den ikke fik fat i hovedbygningen eller omkringliggende ejendomme. Det er endnu uvist præcist hvor og hvordan […]
30/05/2018

Selskabsloven er ændret: Lavere aktiekapital og risiko for tvangsopløsning

Selskabsloven er ændret: Lavere aktiekapital og risiko for tvangsopløsning Nedsættelse af kapitalkravet i aktieselskaber og krav om at registrere reelle ejere ved etablering af ny virksomhed er centrale nye ændringer i selskabsloven. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2018.
29/06/2018

Beskatningsregler for brug af firmasommerhus

Beskatningsregler for brug af firmasommerhus En del virksomheder tilbyder medarbejderne, at de kan leje virksomhedens sommerhus til en fordelagtig pris. Er der grænser for, hvor billigt man må leje et sommerhus, og hvilke beskatningsregler gælder?
29/06/2018

Søger du en ung feriemedarbejder?

Søger du en ung feriemedarbejder? Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på de gældende regler, når børn og unge under 18 år arbejder i din virksomhed. Du bør altid indhente information om de særlige regler, der gælder for din branche og den konkrete type af arbejde, som den unge skal […]
17/08/2018

Beskatning af fri bil er forøget

Beskatning af fri bil er forøget Hvis du i din virksomhed har firmabiler, der bliver brugt til privatkørsel, skal du huske at ændre beskatningsgrundlaget, hvis du eller dine medarbejdere vil undgå en skatteregning senere.
31/08/2018

Hvornår har du sidst tjekket dine kunders kreditværdighed?

Hvornår har du sidst tjekket dine kunders kreditværdighed? Er dine kunder stadig kreditværdige, og kan du regne med at få dine penge hjem? Er dine leverandører fortsat i stand til at levere? Selskaber, der indberetter deres årsrapport for sent, har oftere en dårligere risikovurdering og forbehold i revisionspåtegningen end selskaber, […]
06/09/2018

Er din virksomhedsadresse registreret korrekt?

Er din virksomhedsadresse registreret korrekt? Adressen på danske virksomheder og foreninger er registreret i CVR, og virksomhederne er selv ansvarlige for, at adresseoplysningerne er opdaterede og korrekte.
21/09/2018

Ny teknologi kan forbedre din konkurrenceevne

Ny teknologi kan forbedre din konkurrenceevne Danmark er blandt de mest digitale lande i EU, men de danske virksomheder halter efter, hvad angår anvendelsen af nyere teknologier. Har du styr på, hvilke muligheder den nye teknologi giver dig og din virksomhed?
12/10/2018

Nul fradrag for udgifter til bestikkelse, bøder og tobak

Nul fradrag for udgifter til bestikkelse, bøder og tobak Din virksomhed har skattemæssigt fradrag for alle driftsomkostninger. Men selvom et beløb er brugt til bestikkelse for at få en kontrakt og dermed erhverve en indkomst, har du ikke skattemæssigt fradrag for beløbet. Det samme gælder udgifter til bøder og tobak. […]
25/10/2018

Skat ved køb og salg af Bitcoins

Skat ved køb og salg af Bitcoins Hvis du som person anskaffer Bitcoins med henblik på at opnå fortjeneste ved videresalg, skal du være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser. Skatterådet har fastslået, at gevinster ved salg af Bitcoins skal beskattes. Til gengæld har du fradrag for et realiseret tab.
30/11/2018

Nye ejendomsvurderinger udskudt igen

Nye ejendomsvurderinger udskudt igen Regeringen har udskudt de nye ejendomsvurderinger yderligere et år, så ejendomsskatter af de nye ejendomsvurderinger først skal betales fra 2021. Vær i øvrigt opmærksom på, at du i dag har mulighed for at overdrage fast ejendom til nærtstående til 15 procent under den offentlige vurdering. For […]
31/01/2019

Billigere elektricitet i sommerhuset

Billigere elektricitet i sommerhuset Fra 1. februar 2019 bliver det billigere at opvarme sommerhuse med el. Det er en grøn omstilling, der kommer til at kunne ses på bundlinjen hos cirka 50.000 sommerhusejere. Ejerne skal selv ansøge om prisnedsættelsen for at blive omfattet af ordningen. 
14/02/2019

Slut med at kunne indberette løn en gang i mellem

Slut med at kunne indberette løn en gang i mellem Fra 1. februar 2019 skal du indberette medarbejderes løn hver måned, også selv om beløbet er 0 kroner. Glemmer du dette, kan du risikere en bøde hos Skattestyrelsen på 800 kroner.
13/03/2019

Investér overskuddet fra din selvstændige virksomhed

Investér overskuddet fra din selvstændige virksomhed Hvis du er i virksomhedsordningen, kan det være en god idé at investere virksomhedens overskud i stedet for at hæve beløbet med det samme eller at lade overskuddet stå på din virksomheds bankkonto.
04/04/2019

Er din virksomhed klar til de nye ferieregler?

Er din virksomhed klar til de nye ferieregler? Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, men allerede fra den 1. september 2019 indtræder en overgangsperiode, hvor særlige regler gælder. Du bør derfor allerede nu overveje, hvilken betydning reglerne får for din virksomhed, og om I er klar […]
11/04/2019

Muligheder for medarbejderaktier

Muligheder for medarbejderaktier Når en virksomhed drives i selskabsform, kan virksomheden som et frynsegode eller i et forsøg på at fastholde medarbejderne tilbyde en eller flere medarbejdere at blive medejere af virksomheden. Dette kan gøres ved at tilbyde medarbejdere en option til at købe eller tegne aktier i selskabet til […]
06/05/2019

Ejerskifte i familien kan blive dyrere

Ejerskifte i familien kan blive dyrere Hvis du overvejer at ejerskifte din virksomhed til en nærtstående, kan det være, at du skal gøre alvor af dine overvejelser nu. Bo- og gaveafgiften ligger i øjeblikket på seks procent, men den kan meget vel stige, hvis vi får en ny regering efter […]
14/05/2019

Iværksætterselskaber skal omregistreres

Iværksætterselskaber skal omregistreres   Fra den 15. april 2019 var det slut med at stifte nye iværksætterselskaber. De eksisterende iværksætterselskaber skal inden for to år enten omregistreres til anpartsselskaber med en kapital på minimum 40.000 kroner eller lukke ned. Ellers vil de blive tvangsopløst.
24/05/2019

Pas på, når du handler firmabil med dig selv

Pas på, når du handler firmabil med dig selv Selskabsejere kan ikke nedbringe beskatning af firmabil ved at købe og sælge bilen mellem sig selv og selskabet.
11/06/2019

Nu kan du nedsætte din anpartskapital

Nu kan du nedsætte din anpartskapital Kapitalkravet for anpartsselskaber er nedsat fra 50.000 kroner til 40.000 kroner. Det kræver således ikke længere så meget kapital at stifte et nyt anpartsselskab, og eksisterende anpartsselskaber kan nedsætte selskabskapitalen til 40.000 kroner, hvis det er økonomisk forsvarligt. Læs her om de betingelser, som […]
24/06/2019

Nu er det tid for indberetning til Skattestyrelsen

Nu er det tid for indberetning til Skattestyrelsen Husk at indsende dit oplysningsskema til Skattestyrelsen senest den 1. juli 2019.
16/10/2019

Ramt af negative renter

Ramt af negative renter? Har du et indestående i banken, og betaler du renter for det? Læs her, hvordan du kan undgå at betale negative renter, og hvilke rentesatser de forskellige banker opererer med.