Persondatapolitik

Du efterlader personlige oplysninger, når du besøger vores hjemmeside og bruger hjemmesidens forskellige tjenester. I vores persondatapolitik kan du læse om, hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan oplysningerne anvendes.

Global Revision ApS er én selvstændig og juridisk enhed med flere kontorer, der er underlag samme ledelse og retningslinier mv.

 1. Dataansvarlig

Global Revision ApS –  CVR 28 12 17 17 er dataansvarlig for de oplysninger vi modtager fra dig, når du anvender www.globalrevision.dk og hjemmesidens services.

Vores kontaktoplysninger:
Global Revision ApS
Greve Strandvej 9
2670 Greve Strand
kontakt@globalrevision.dk

Hvis du har spørgsmål til vores anvendelse og beskyttelse af dine data eller ønsker at gøre brug af dine rettigheder til indsigt og sletning, så skriv eller ring til os på tlf. 43 97 87 77-

Global Revision ApS behandler og beskytter dine personlige data i henhold til persondataforordningen (GDPR).

 1. Hvordan indsamler vi personoplysninger?

Når du anvender www.globalrevision.dk indsamler vi oplysninger både direkte og indirekte.

Den indirekte indsamling foregår når du besøger hjemmesidens forskellige funktioner, sider og artikler. Dette kalder vi brugeradfærd og de oplysninger vi indsamler er f.eks.: IP adresse, demografisk data, besøgshistorik, browserinformationer og anden data knyttet til adfærd. Se også vores cookiepolitik. Disse informationer anvender vi bl.a. til forbedring og udvikling af Global Revision ApS’ serviceydelser, til analyser og re-marketing.

Den direkte indsamling foregår med dit samtykke. Det sker f.eks. når du downloader materiale fra hjemmesiden, skriver til os via de funktioner der findes på siden, abonnerer på vores nyhedsbrev, sender os en mail og benytter vores digitale services. Ofte er de oplysninger du giver os navn, e-mail, postnummer og mobilnummer. Afhængig af hvad du har givet samtykke til, anvender vi bl.a. disse informationer til at holde dig informeret om emner inden for regnskab og revision mv., til at skabe kontakt til en af vores revisorer med dit ønske om rådgivning og for at tilpasse vores kommunikation og markedsføring til dig.

 1. Hvilke informationer indsamler vi?

De oplysninger vi indsamler fra hjemmesiden og tilknyttede services er almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger. Det kan også være din feedback i forbindelse med onlinebaserede konkurrencer og kundeundersøgelser. Desuden oplysninger om din virksomhed.

Du kan, efter eget ønske, vælge at give Global Revision ApS personoplysninger udover de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning for den service du ønsker fra Global Revision ApS.

Det kan f.eks. være helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende. Såfremt du vælger at gøre dette, betragter Global Revision ApS det samtidig som et samtykke til at kunne behandle disse oplysninger i henhold til lovgivningen.

 1. Hvad er formålet med indsamlingen?

Global Revision ApS’ formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Holde dig informeret om emner inden for økonomi, regnskab, skat og revision.
 • Skabe kontakt til en revisor i forbindelse med dit ønske om rådgivning eller udførelse af assistance.
 • Tilpasning af Global Revision ApS’ kommunikation og markedsføring til dig.
 • Forbedring og udvikling af Global Revisions ApS’ serviceydelser.
 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.
 • Administration af din relation til Global Revision ApS.
 • Opfyldelse af lovkrav.
 1. Det juridiske grundlag for behandlingen

I den indirekte indsamling af data via www.globalrevision.dk er det juridiske grundlag en legitim interesse. Det gælder bl.a. statistik, kundeundersøgelser, internetbaseret markedsføring og analyser af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine oplevelse samt kvaliteten af Global Revision ApS’ serviceydelser.

I den direkte indsamling af data via www.globalrevision.dk vil det juridiske grundlag være dit samtykke, som du giver i forbindelse med at du anvender vores services på hjemmesiden.

I de tilfælde hvor du skriver direkte til kontorerne og deres ansatte for bl.a. at søge rådgivning mv. vil vores juridiske grundlag for at opsamle dine personlige oplysninger være en forberedelse af den evt. efterfølgende aftale du indgår med Global Revision om udførelse af serviceydelser.

 1. Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Global Revision ApS efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Du kan ved skriftlig anmodning til Global Revision ApS enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen fremsendes til: kontakt@globalrevision.dk

 1. Hvis du ansøger om en stilling hos Global Revision ApS

Når du søger en stilling hos Global Revision ApS behandles de oplysninger, som du har givet os i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, slettes senest seks måneder efter afslaget er givet.

 1. Opbevaringssikkerhed af dine personoplysninger

Global Revision ApS beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Global Revision ApS har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata.  Global Revision ApS’ sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Global Revision ApS’ interne systemer benytter Global Revision ApS sig af eksterne leverandører af IT-services og IT-systemer.  Global Revision ApS har indgået databehandleraftaler med de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

 1. Deling af dine personoplysninger

Global Revision ApS kan dele og videregive dine personoplysninger internt på vores kontorer med det formål at levere den service du har anmodet om. Vi videregiver aldrig dine data til virksomheder eller personer udenfor Global Revision ApS.

Global Revision ApS kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

 1. Hvor længe behandler vi dine oplysninger

Global Revision ApS sletter dine personoplysninger, når du beder om det, når der ikke længere er et formål med behandlingen og når Global Revision ApS efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne.

 1. Links

Denne politik er alene gældende på www.globalrevision.dk.

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Når du videresendes til en anden hjemmeside anbefaler vi, at du læser den persondatapolitik, der er gældende for den pågældende hjemmeside. Global Revision ApS påtager sig intet ansvar for andre hjemmesiders behandling af dine personlige oplysninger.

 1. Klagemulighed

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Global Revision ApS’ behandling af dine personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til os på kontakt@globalrevision.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk.