Salg og tilbagekøb af bil gav ikke skattemæssig fordel
29/12/2017
Har du styr på dine skattefrie godtgørelser?
06/02/2018

Virksomheder uden registrering af reelle ejere risikerer tvangsopløsning

Virksomheder uden registrering af reelle ejere risikerer tvangsopløsning

Der er skrappere sanktioner på vej til de selskaber, der ikke registrerer reelle ejere i det offentlige register.

Mange virksomheder og organisationer mangler fortsat at registrere sine reelle ejere på www.virk.dk, selv om fristen for registrering udløb den 1. december 2017. En lang række forskellige virksomhedsformer er omfattet af registreringspligten, herunder aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, interessentskaber, fonde og foreninger, mens personligt ejede virksomheder med kun én ejer ikke er omfattet af registreringspligten.

 

Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at indsamle og registrere oplysningerne om de reelle ejere, og virksomheden kan blive pålagt bødestraf, hvis pligten ikke overholdes.

 

Risiko for tvangsopløsning

Der er et lovforslag på vej, der giver Erhvervsstyrelsen mulighed for at sende selskaber til tvangsopløsning i skifteretten, hvis selskabet ikke registrerer sine reelle ejere. Hvis lovforslaget vedtages af folketinget, er der således en betydelig risiko forbundet med en manglende registrering, og det kan være vanskeligt og bekosteligt at få genoptaget et selskab, der er sendt til tvangsopløsning. Lovforslaget lægger også op til, at nye selskaber skal registrere de reelle ejere allerede ved stiftelsen. Vedtages lovforslaget er det således slet ikke muligt at stifte et nyt selskab uden at registrere de reelle ejere.

 

Tilsvarende regler gælder i dag allerede for registreringer af selskabers legale ejere, det vil sige selskabets umiddelbare, juridiske ejere. Cirka 2.000 selskaber mangler fortsat at registrere sine legale ejere på www.virk.dk, selvom dette krav har været gældende siden juni 2015. Erhvervsstyrelsen er nu i færd med at tvangsopløse disse selskaber.

 

Du kan læse mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erst.dk, som indeholder nyttige informationer og praktiske eksempler på registrering af virksomheders reelle ejere.

Din revisor kan naturligvis også hjælpe med at dokumentere og registrere virksomhedens legale og reelle ejere.

 

Hvad er reelle ejere?

Begrebet reelle ejere dækker den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden. Det kan være i form af direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne. Det er en indikation på reelt ejerskab, hvis en person har mere end 25 procent af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden.

 

 

Hvorfor skal reelle ejere registreres?

Myndighedernes store fokus på registrering af reelle ejere skyldes hvidvaskreglerne. Formålet med reglerne er at skabe gennemsigtighed i virksomhedernes ejerstrukturer, så de reelle ejere bliver synlige. Dette skal medvirke til at forhindre hvidvask, terrorfinansiering og skatteunddragelse, og samtidig forbedre myndighedernes mulighed for at efterforske økonomisk kriminalitet.