Undgå dyre renter for eventuel restskat
11/10/2017
Afvisning af kontant betaling
10/11/2017

Vent med at betale restskatten

Vent med at betale restskatten

Er du selvstændig erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, skal du nøje overveje, hvorvidt en mulig restskat for 2017 skal indbetales inden nytår, eller om du skal vente til 2018.

Betaler du inden nytår, undgår du at skulle betale renter til SKAT, men i stedet skal du betale skat af dine hævninger til betaling af restskat i 2017.

Hvis du ved, at du får en restskat og har penge på bankkontoen, kan det oftest betale sig at betale restskatten inden årets udgang og dermed undgå at betale renter til SKAT. Det gælder, uanset om pengene står på din private bankkonto, om du låner pengene, eller om du bliver nødt til at hæve pengene fra din virksomhed.

 

Anvender du virksomhedsordningen, skal du dog tænke dig godt om, inden du vælger at hæve penge fra din virksomhed for at betale en eventuel restskat, uanset om der er penge på virksomhedskontoen eller ej.

 

Skat af hævninger i virksomheden

Som selvstændig erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, bliver du ikke fuldt beskattet af dit virksomhedsoverskud, men af de hævninger du foretager. Det betyder, at hvis du ikke har penge på din private konto til at betale en eventuel restskat med og vælger at betale den fra din virksomhedskonto, foretager du en privat hævning. Og det er de private hævninger, du betaler fuld skat af.

 

Hvis du venter med at hæve pengene i din virksomhed til starten af 2018, skal den private hævning først beskattes i 2018. Til gengæld skal du betale en dag-til-dag-rente for hver dag, der går frem til din betaling. Du udskyder altså en hævning i din virksomhed til efter årsskiftet og dermed skatten af hævningen. Derimod skal du betale en ikke-fradragsberettiget rente til SKAT. Det kan oftest betale sig at vente til et par dage efter nytår 2017/2018 med at hæve og betale restskatten, da dag til dag-renten er beskeden i forhold til skatten af en hævning. Hvorvidt det kan betale sig for dig, kan din revisor hjælpe dig med at beregne.

 

Renter og procenttillæg til restskat

Hvis du forventer at få en restskat, kan du betale det forventede restskattebeløb inden den 1. januar 2018, så du kan reducere eller fjerne potentielle renter eller procenttillæg. Hvis restskatten betales i perioden 1. januar – 1. juli 2018, skal du betale en dag til dag-rente.

Hvis restskatten først bliver betalt efter den 1. juli 2018, skal du betale et procenttillæg i stedet.

 

I 2016 var dag-til-dag-renten på to procent og procenttillægget på fire procent. Størrelsen for dag-til-dag-renten og tillægget fastsættes af SKAT og forventes offentliggjort primo november 2017.

 

Få professionel hjælp

Det kan være vanskeligt selv at estimere dit virksomhedsoverskud og din skattebetaling, samt hvad der kan betale sig rent likviditetsmæssigt. Vi kan hjælpe dig med at estimere din skattebetaling for 2017, og om det kan betale sig for dig at betale en eventuel restskat før eller efter nytår, alt efter om du har pengene på din private bankkonto, din virksomheds bankkonto, eller du skal trække på dine kreditfaciliteter.