Er din virksomhed sikret imod CEO fraud?
06/03/2018
Har din leverandør personoplysninger om dig?
15/05/2018

Urealistisk lavt privatforbrug kan give skattesmæk

Urealistisk lavt privatforbrug kan give skattesmæk

Som virksomhedsejer skal du være opmærksom på, at størrelsen af dit privatforbrug hænger sammen med din indkomst. Et urealistisk lavt privatforbrug kan medføre, at SKAT forhøjer din skattepligtige indkomst. Dermed risikerer du en ubehagelig ekstra skattebetaling, hvis du ikke kan forklare størrelsen af dit og din husstands privatforbrug.

Hvert år, når du afleverer din selvangivelse, kan SKAT beregne størrelsen af dit privatforbrug. Det gør SKAT ved at opgøre din formue ved starten af året, din skattepligtige indkomst for året og din formue ved udgangen af året. Hvis de konstaterer, at dit privatforbrug er urealistisk lavt, kan SKAT foretage en skønsmæssig forhøjelse af din skattepligtige indkomst. En højere indkomst betyder, at du skal betale mere i skat.

Risikoen for at få forhøjet sin skattepligtige indkomst på grund af for lavt privatforbrug gælder alle skattepligtige i landet. Det vil eksempelvis sige selvstændige erhvervsdrivende, selskabsejere og lønmodtagere.

 

Hvornår er dit privatforbrug for lavt?
Der findes ikke et entydigt svar på spørgsmålet om, hvornår et privatforbrug er urealistisk lavt. På den ene side er det ikke ulovligt at være sparsommelig og dyrke egne grøntsager. Omvendt skal indtægter og udgifter efterlade plads til et realistisk privatforbrug. Når SKAT vurderer størrelsen af dit privatforbrug, lægger SKAT blandt andet vægt på antal personer i husstanden, husstandens sammensætning, husstandens samlede indkomst og gennemsnitstal fra Danmarks Statistik. I SKATs vurdering indgår også husstandens faste udgifter og privatforbrug i årene før. Det er med andre ord en konkret vurdering, der ligger til grund, når SKAT vurderer, om dit privatforbrug er for lavt.

 

Eksempel på beregning af privatforbrug. Husstanden består af 2 voksne og 2 børn

Formue primo, selvstændig erhvervsdrivende500.000
Formue primo, ægtefælle600.000
Formue i alt, primo1.100.0001.100.000
+ Skattepligtig indkomst fra virksomheden75.000
+ Skattepligtig indkomst, ægtefælle150.000
Årets skattepligtige indkomst225.0001.325.000
+ Salg af privat bil (skattefri)25.000
+ Lån af familie (skattefri)25.000
Skattefri indkomst50.0001.375.000
– Formue ultimo, selvstændig erhvervsdrivende650.000
– Formue ultimo, ægtefælle650.000
Formue i alt, ultimo1.300.0001.300.000
= Privatforbrug75.000

 

I eksemplet beregnes privatforbruget for en husstand med to voksne og to børn Den selvstændige erhvervsdrivendes formue øges med 150.000 kroner, selvom overskud af selvstændig virksomhed er selvangivet med 75.000 kroner. Salget af den private bil og familielånet på i alt 50.000 kroner er ikke nok til at forklare forøgelsen af formuen. Samtidig har ægtefællen også forøget sin formue med 50.000 kroner.

 

Privatforbruget er beregnet til 75.000 kroner for hele husstanden. Det er umiddelbart urealistisk lavt for en gennemsnitlig husstand, hvorfor det kan forventes, at SKAT i et sådan tilfælde vil reagere og kræve yderligere oplysninger i forhold til at acceptere størrelsen af privatforbruget eller forhøje den selvstændige erhvervsdrivendes skattepligtige indkomst. Det skal også bemærkes, at privatforbruget på 75.000 kroner skal dække ikke bare de faste udgifter men også skat af indkomsten, da det er den skattepligtige indkomst, der indgår i beregningen og ikke den løn, der bliver udbetalt.

 

Selvom SKAT ikke kan påvise fejl eller mangler i bogføringen og regnskabet for den selvstændige virksomhed, kan SKAT tilsidesætte den selvangivne skattepligtige indkomst og forhøje den med et givent beløb.

 

I en afgørelse fra Landsskatteretten fra 2018 fik en enkeltmandsvirksomhed forhøjet sit overskud fra 100.450 kroner til 202.410 kroner. SKATs begrundelse var, at et privatforbrug, beregnet ud fra husstandens samlede indkomst og formue på 90.134 kroner var for lavt for en husstand på 2 voksne og 3 børn.

 

Krav om dokumentation for skattefri indtægt
Hvis du kan fremvise behørig dokumentation, der underbygger et urealistisk privatforbrug, kan du undgå, at SKAT forhøjer din skattepligtige indkomst – også selvom beregningen umiddelbart viser et negativt eller urealistisk lavt privatforbrug Men vær opmærksom på, at SKAT stiller samme krav til dokumentationen for skattefrie indtægter som dokumentation for oplysningerne i selvangivelsen.

 

Du skal derfor gemme bilag for eksempelvis salg af bil og have gyldige lånedokumenter. Det er vigtigt, at det er eksterne dokumenter. Det vil eksempelvis sige, at en køber skal have underskrevet en aftale om købet af bilen, og at lånedokumentet er underskrevet af långiveren ved lånets udbetaling.

 

Tal med os hvis du har brug for hjælp til beregningen og dokumentationen for dit og din husstands privatforbrug.