Beskatningsregler for brug af firmasommerhus
29/06/2018
Beskatning af fri bil er forøget
17/08/2018

Søger du en ung feriemedarbejder?

Søger du en ung feriemedarbejder?

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på de gældende regler, når børn og unge under 18 år arbejder i din virksomhed. Du bør altid indhente information om de særlige regler, der gælder for din branche og den konkrete type af arbejde, som den unge skal udføre i din virksomhed.

Nogle brancher har ekstra travlt om sommeren. Iskiosker og restauranter i ferieområder har ofte ekstra mange kunder i sommerperioden og kan have brug for ekstra, midlertidig arbejdskraft. Ofte er det unge under 18 år, der varetager sådanne feriejobs.

 

13 – 14 årige og unge, som ikke har afsluttet 9. klasse, må kun udføre lettere arbejde, der er enkelt, forudsigeligt, overskueligt og uproblematisk. Eksempelvis må disse unge gerne foretage lettere ekspedition i forretninger og restauranter, men må ikke sidde ved kassen i et supermarked.

 

15 – 17 årige, der har afsluttet 9. klasse, må i de fleste tilfælde udføre det samme arbejde som voksne, så længe arbejdet ikke er farligt. Dog gælder visse begrænsninger, herunder i forbindelse med servering af alkohol. 15 – 17 årige må gerne arbejde på serveringssteder, hvis hovedformålet er at servere mad. Servering af alkohol må dog kun ske i forbindelse med servering af mad og under opsyn af personer over 18 år. 15 – 17 årige må derimod ikke arbejde på en bodega, hvor hovedformålet er at servere alkohol, og hvor servering af mad kun er et sekundært element.

 

Særlige regler for arbejdstid

Der gælder særlige regler for arbejdstid for unge under 18 år. Eksempelvis må 13 – 14 årige og unge, som ikke har afsluttet 9. klasse, ikke arbejde i tidsrummet klokken 20.00 til 06.00. Unge mellem 15 og 17 år, der har afsluttet 9. klasse må eksempelvis arbejde til 24.00 i restauranter, hoteller, grillbarer og lignende, men kun til klokken 22.00 i butikker, tankstationer og lignende. På grund af øget voldsrisiko er det dog i nogle tidsrum en betingelse, at den unge arbejder sammen med en person over 18 år.

 

Løn og feriepenge

Mindstelønnen kan være fastsat i en kollektiv overenskomst. Hvis ansættelsesforholdet ikke er omfattet af en overenskomst, kan virksomheden og den unge aftale lønnen direkte. Der er ingen lov, der fastsætter lønnens størrelse, men det er som regel en god idé at være opmærksom på lønniveauet i relevante overenskomster på området. Uanset lønnens størrelse skal arbejdsgiveren yderligere betale 12,5 procent af lønnen, som går til den ansattes feriepenge.

 

Ansættelseskontrakt

Som arbejdsgiver bør du altid skrive de aftalte vilkår i en ansættelseskontrakt, når du får nye medarbejdere – også når det er unge medarbejdere, der kun skal være ansat i en begrænset periode. Med en ansættelseskontrakt er der rene linjer mellem dig og din medarbejder. Vær i øvrigt opmærksom på, at den ansatte har ret til en ansættelseskontrakt, når ansættelsen varer mere end en måned, og den ansatte arbejder mere end otte timer om ugen.