Er du på rette spor?
25/08/2017
Lovændring kan kræve ajourføring af ansættelsesaftaler
29/09/2017

Skift fra IVS til ApS øger troværdigheden

Skift fra IVS til ApS øger troværdigheden

 

Som ejer af et iværksætterselskab (IVS) skal du overveje, om din selskabsform står i vejen for videre vækst. Et IVS er en god mulighed for at stifte et selskab stort set uden kapital, men selskabsformen kan med fordel tilpasses dine vækstambitioner og mulighed for at indfri dem. Det kan du gøre ved at ændre selskabsformen til et ApS og samtidig øge troværdigheden.

Der er ikke krav om, at et IVS skal omregistreres til et ApS, når kapitalen er tilstede. Det er blot en mulighed. En grund til at omregistrere fra IVS til ApS kan være ønsket om bedre signalværdi over for kreditorer og samarbejdspartnere, der måske generelt har større tillid til et ApS fremfor et IVS. Når et IVS kan stiftes med en kapital på blot en krone, vil der være mange useriøse virksomheder imellem, og det kan smitte af på den generelle tillid til IVS-formen. Undersøgelser viser, at kun tre procent af alle IVS’er, der er etableret siden 2014, har formået at øge selskabskapitalen fra en til 50.000 kroner, og mange IVS’er er ophørt med at eksistere efter forholdsvis kort tid.

 

Krav til omregistrering fra IVS til ApS

Et IVS kan som bekendt stiftes med en selskabskapital på blot en krone. Til gengæld skal selskabet hvert år opspare mindst 25 procent af det årlige overskud på en særlig IVS-reserve, indtil denne reserve tilsammen med den registrerede selskabskapital udgør mindst 50.000 kroner. Herefter er der mulighed for at omregistrere selskabet til et ApS med en registreret selskabskapital på mindst 50.000 kroner. Det er op til generalforsamlingen – det vil sige selskabets ejere – at træffe beslutningen. En godkendt revisor skal underskrive en erklæring om, at den krævede kapital er tilstede på beslutningstidspunktet, og det vil som regel indebære, at revisoren undersøger selskabets økonomiske forhold nærmere.

 

Navn og selskabskapital skal ændres

Omregistreringen til ApS anses for at være gennemført, når selskabets vedtægter er ændret, og omregistreringen er sket i Erhvervsstyrelsens it-system. I den forbindelse skal selskabets navn ændres fra IVS til ApS, og den registrerede selskabskapital skal forhøjes til minimum 50.000 kroner ved at overføre IVS-reserven til selskabskapitalen. Anmeldelsesfristen er to uger efter generalforsamlingens beslutning, og selskabet bibeholder sit hidtidige CVR-nummer.

 

Det er vigtigt, at spillereglerne overholdes, så selskabets nye status som almindeligt anpartsselskab registreres korrekt fra starten.

 

Vi står til rådighed og kan hjælpe dig med det praktiske forløb.