Sikkerheden er i top trods større brand på Greve Strandkro
25/05/2018
Beskatningsregler for brug af firmasommerhus
29/06/2018

Selskabsloven er ændret: Lavere aktiekapital og risiko for tvangsopløsning

Selskabsloven er ændret: Lavere aktiekapital og risiko for tvangsopløsning

Nedsættelse af kapitalkravet i aktieselskaber og krav om at registrere reelle ejere ved etablering af ny virksomhed er centrale nye ændringer i selskabsloven. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2018.

Lavere kapitalkrav i A/S
Selskabsloven bliver fra den 1. juli 2018 ændret, og de nye regler indebærer, at kapitalkravet til aktieselskaber nedsættes fra 500.000 kroner til 400.000 kroner. Muligheden for delvis indbetaling på 25 procent af selskabskapitalen justeres tilsvarende fra 125.000 til 100.000 kroner. De lavere kapitalkrav gælder både nye og eksisterende selskaber. Et eksisterende aktieselskab kan således nedsætte selskabskapitalen til 400.000 kroner og eksempelvis udbetale beløbet til kapitalejerne. Vær dog opmærksom på, at dette ikke nødvendigvis er en god ide. For det første skal ledelsen sikre, at selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, og at en udlodning af kapitalen ikke er til skade for selskabet eller selskabets kreditorer. For det andet kan der være en positiv signalværdi i at opretholde en selskabskapital større end minimumskravet.

 

Registrering af reelle ejere – risiko for tvangsopløsning
Fremover skal nye virksomheder registrere sine reelle ejere allerede ved etableringen. Registreringen af såvel legale som reelle ejere skal således foretages senest samtidig med, at den nye virksomhed registreres i Erhvervsstyrelsens register. De nye regler indebærer også, at eksisterende virksomheder, der ikke registrerer sine reelle ejere, kan tvangsopløses. Dette understreger endnu en gang, at det er vigtigt at få styr på virksomhedens registreringer, så en utilsigtet tvangsoplysning undgås. Pligten til at registrere reelle ejere omfatter de samme virksomhedsformer som hidtil, herunder IVS, ApS og A/S.

 

Nye muligheder for overgang fra IVS til ApS

De nye regler præciserer, at der kan indskydes andre værdier end kontanter i et iværksætterselskab (IVS) i forbindelse med omregistreringen til et anpartsselskab. Denne mulighed kan eksempelvis være relevant, hvis ledelsen ønsker at omregistrere et iværksætterselskab til et anpartsselskab før summen af selskabskapital og IVS-reserven udgør 50.000 kroner. Det vil her være muligt at indskyde forskellige former for andre aktiver og på denne måde opfylde kapitalkravet ved omregistreringen til ApS.

 

Indhentning af oplysninger via telefonkonference eller Skype

I forbindelse med skifterettens tvangsopløsning af selskaber kan skifteretten indkalde selskabets hidtidige ledelse til et møde med henblik på at indhente oplysninger om selskabet. De nye regler giver skifteretten mulighed for at bestemme, at tidligere medlemmer af selskabets ledelse kan deltage i mødet ved anvendelse af telekommunikation, hvis det findes hensigtsmæssigt.

 

Omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar til A/S

Efter de nye regler kan en virksomhed med begrænset ansvar omdannes til et aktieselskab. Fremover er det ikke blot andelsselskaber (A.M.B.A.), der har denne direkte omdannelsesmulighed, men også selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) og foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.). Tidligere skulle S.M.B.A. og F.M.B.A. først omdannes til A.M.B.A., før de kunne omdannes til A/S. Dette er nu ændret for at lette en eventuel omdannelse.