Iværksætterselskaber skal omregistreres
14/05/2019
Nu kan du nedsætte din anpartskapital
11/06/2019

Pas på, når du handler firmabil med dig selv

Pas på, når du handler firmabil med dig selv

Selskabsejere kan ikke nedbringe beskatning af firmabil ved at købe og sælge bilen mellem sig selv og selskabet.

Hvis du har firmabil, skal du beskattes. Dog afhænger beskatningen som udgangspunkt af, hvad købsprisen på bilen er. Det er derfor mest fordelagtigt for dig, at købsprisen er så lav som mulig. Reglerne om beskatning gælder også, når du selv ejer det selskab, som stiller bilen til rådighed for dig. Det beløb, som selskabet har købt bilen til, skal du derfor beskattes af. Det kan være fristende at forsøge at nedbringe denne købesum, når du som selskabsejer frit kan indgå aftaler på vegne af selskabet. Men kan du nu også dette med skattemæssig virkning?

 

Mellem selskabsejeren og selskabet er der et interessefælleskab, hvor der er en klar formodning for, at parterne vil tilgodese hinandens interesser og ikke kun sine egne. I disse tilfælde stilles der derfor højere krav til handler mellem parterne, da risikoen for snyd er højere her end mellem to uafhængige parter.

 

Ny byretsdom slår ned på køb og salg af samme firmabil

At man skal passe på med køb og tilbagesalg af firmabil ses klart og tydeligt i en ny byretsdom, hvor en selskabsejer, ifølge byretten, havde tænkt lidt for kreativt i forhold til at nedbringe beskatningen. Selskabsejeren købte firmabilen af sit selskab syv måneder efter, at selskabet havde købt den. Købet skete til et langt lavere beløb end det, som selskabet havde købt bilen for, og det kunne ikke godtgøres, at beløbet var markedsværdien. Efter fem måneder solgte selskabsejeren bilen retur til selskabet til et lavere beløb, og bilen blev på ny stillet til rådighed for selskabsejeren. På den måde var købsprisen på bilen blevet nedbragt og dermed også beskatningsgrundlaget.

 

Byretten mente dog ikke, at køb og tilbagesalg på den måde kunne påvirke beskatningen. Byretten udtalte nemlig, at en handel mellem parter i interessefælleskab både skal ske til markedsværdi og være reel. Handlerne blev ikke anset som reelle, fordi handlerne udelukkende var sket med det formål at nedbringe beskatningen. Der skulle derfor skattemæssigt ses bort fra handlerne, selv om de var civilretlige gyldige, og beskatningen af firmabilen skulle ske ud fra den oprindelige købspris. Selskabsejeren skulle ovenikøbet også beskattes af fri bil i de fem måneder, han selv havde ejet bilen.