Ny teknologi kan forbedre din konkurrenceevne
21/09/2018
Skat ved køb og salg af Bitcoins
25/10/2018

Nul fradrag for udgifter til bestikkelse, bøder og tobak

Nul fradrag for udgifter til bestikkelse, bøder og tobak

Din virksomhed har skattemæssigt fradrag for alle driftsomkostninger. Men selvom et beløb er brugt til bestikkelse for at få en kontrakt og dermed erhverve en indkomst, har du ikke skattemæssigt fradrag for beløbet. Det samme gælder udgifter til bøder og tobak. En aktuel sag fra Københavns Kommune viser, at også mulighed for rabat ved køb af varer kan være bestikkelse.

Når din virksomhed afholder omkostninger til eksempelvis vareforbrug, husleje og lønninger, har virksomheden 100 procent skattemæssigt fradrag, så længe omkostningerne er fuldt erhvervsmæssigt relevante og er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde din virksomheds indkomst. Det er dog ikke alle omkostninger, der er skattemæssigt fradrag for, uanset at du anser dem som nødvendige for at få en ordre i hus eller er opstået i forbindelse med udførelsen af en kundeordre. Det gælder udgifter til bestikkelse, bøder og tobak.

 

Bestikkelse er ikke fradragsberettiget  

Din virksomhed kan aldrig opnå skattemæssigt fradrag for bestikkelse, uanset det er nødvendigt for at opnå en tilladelse, en kontrakt eller lignende. Og uanset til hvem og hvor henne i verden, det er betalt. Selvom bestikkelsen er betalt i et land, hvor bestikkelse er lovlig, kan virksomheden ikke få skattemæssigt fradrag for beløbet i indkomsten.

 

Bestikkelse kan overordnet defineres, som når en person uberettiget modtager en gave eller anden fordel. Det har ingen betydning, hvornår gaven er givet i forhold til, om ens virksomhed opnår en kontrakt eller lignende. Bemærk, at gaven skal være givet uberettiget, hvorfor det altså er muligt at give passende lejlighedsgaver eksempelvis ved receptioner og i forbindelse med jul. Vær desuden opmærksom på, at nogle personer, specielt offentligt ansatte eller offentligt udpegede personer, ikke må modtage gaver, ej heller selvom værdien af gaven synes ubetydelig.

 

I en aktuel sag kan skriver dagbladet BT om en enhedschef for Center for Bygningerne under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, som er politianmeldt for bestikkelse. Det fremgår af en mailkorrespondance, at den nu forhenværende enhedschef fik et godt tilbud på et ejendomsmæglersalær ved salg af sit hus, hvis chefen hjalp til ved behandlingen af en byggetilladelse. Sagen viser, at det ikke kun er gaver og lignende, der er bestikkelse, men også rabat på varer og tjenesteydelser kan være bestikkelse.

 

 

Fradrag for bøder afhængig af bødens karakter

En bod eller en bøde kan i få tilfælde give skattemæssigt fradrag, men hovedreglen er, at din virksomhed ikke kan få fradrag, uanset at de er udstedt eller pålagt som en direkte følge af, at du sikrer din virksomhed en omsætning. Bod og bøder bliver ofte udstedt eller pålagt på grund af en overtrædelse af lovgivningen eller på grund af adfærd, der ikke tolereres og er ifølge SKAT firkantet sagt ikke nødvendige for at erhverve, sikre eller vedligeholde din virksomheds indkomst.

 

En vognmand, der får bøder for overlæs, har af Landsskatteretten ikke fået skattemæssigt fradragsret for disse bøder, selvom de unægtelig er knyttet til kørsel med gods, som er vognmandens indtægtskilde. En selvstændig erhvervsdrivende har heller ikke fået skattemæssigt fradrag for parkeringsafgifter (parkeringsbøder), da udgiften ikke blev anset som erhvervsmæssig. Hvis en virksomhed derimod betaler eksempelvis en færdselsbøde for en medarbejder, som denne har fået i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv, kan bøden godt trækkes fra. Vær opmærksom på, at der i så fald kan ske beskatning af medarbejderen.

 

Hvis en arbejdsgiver skal betale en bod til en fagforening som følge af eksempelvis en løntvist, kan det være afgørende for den skattemæssige fradragsret, hvorvidt der er tale om en efterbetaling af løn, hvor meget der tilfalder medarbejderne, og hvor meget der tilfalder fagforeningen. Der er også eksempler på, at bøder og bod givet som følge af overtrædelse af kollegiale regler og vedtægter kan give skattemæssigt fradrag. Såfremt overtrædelsen af reglerne har karakter af at være en lille forseelse, eller der kan påvises en direkte sammenhæng mellem en handling, der forårsager bøden, og muligheden for at sikre virksomheds indkomst, kan der være skattemæssigt fradrag for bøden. Det er altid en konkret vurdering, hvorvidt der vil være skattemæssigt fradrag for en bøde eller bod.

 

Rygning giver heller ikke fradrag

Din virksomhed kan aldrig få skattemæssigt fradrag for udgifter til tobak. Det er uanset under hvilken omstændighed, tobakken er købt og bliver anvendt. Tobak omfatter blandt andet cigaretter, røgtobak, cigarer, skrå og snus. Selvom tobak er købt og anvendes i forbindelse med eksempelvis receptioner eller kundemøder, hvor samarbejdspartnere eller potentielle kunder nyder tobakken på linje med eksempelvis et glas rødvin, er der aldrig skattemæssigt fradrag. Den skattemæssige fradragsret er skåret væk for at begrænse rygning.