Pas på, når du handler firmabil med dig selv
24/05/2019
Nu er det tid for indberetning til Skattestyrelsen
24/06/2019

Nu kan du nedsætte din anpartskapital

Nu kan du nedsætte din anpartskapital

Kapitalkravet for anpartsselskaber er nedsat fra 50.000 kroner til 40.000 kroner. Det kræver således ikke længere så meget kapital at stifte et nyt anpartsselskab, og eksisterende anpartsselskaber kan nedsætte selskabskapitalen til 40.000 kroner, hvis det er økonomisk forsvarligt. Læs her om de betingelser, som du skal være opmærksom på.

En nedsættelse af selskabets kapital kan anvendes til:

  • Dækning af selskabets underskud
  • Udbetaling til kapitalejerne
  • Henlæggelse til en særlig reserve

 

Hvis selskabet ønsker at udbetale nedsættelsesbeløbet til anpartshaverne eller at henlægge beløbet til en særlig reserve, som senere kan udbetales, skal selskabets kreditorer have mulighed for at anmelde deres krav til selskabet. Kreditorerne kan forlange betryggende sikkerhed for uforfaldne krav og kan kræve betaling for forfaldne krav. Hvis nedsættelsen anvendes til at dække et oparbejdet underskud, har kreditorerne ikke samme muligheder for at anmelde deres krav, da kapitalen ikke forsvinder ud af selskabet. Uanset hvordan kapitalnedsættelsen anvendes, skal nedsættelsen besluttes af anpartshaverne på en generalforsamling, og vedtægterne skal ændres i overensstemmelse med beslutningen. Beslutningen skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

 

Er det en god idé at nedsætte selskabskapitalen?

Hvis selskabet har oparbejdet et underskud, kan det være en god ide at anvende en del af selskabskapitalen til at udligne eller reducere underskuddet. Hvis selskabet har overskud, kan det måske virke tillokkende at nedsætte den registrerede kapital og udbetale beløbet til anpartshaverne. Her skal du være opmærksom på, at ledelsen har pligt til at sikre, at selskabet har et forsvarligt kapitalberedskab og herunder en tilstrækkelig likviditet. Der skal således være et rimeligt forhold mellem selskabets kapital og likviditet på den ene side og virksomhedens drift og investeringer på den anden side. Dette gælder, uanset hvor stor eller lille selskabets registrerede kapital er.

 

Hvis selskabet udlodder beløb i strid med selskabslovens regler, kan anpartshaverne risikere at skulle tilbagebetale udloddede beløb tillige med en årlig rente, der for tiden er cirka 10 procent. Hvis anpartshaverne ikke kan tilbagebetale de udloddede beløb, risikerer selskabets ledelse at skulle betale. Selvom selskabskapitalen ikke er afgørende for selskabets evne til at betale kreditorerne, kan størrelsen af selskabskapitalen have en signalværdi. En større kapital giver ofte indtryk af et mere solidt og modstandsdygtigt selskab, som er mere betryggende at handle med. Overvej derfor nøje fordele og ulemper, hvis du ønsker at nedsætte selskabskapitalen.