Nu kan du nedsætte din anpartskapital
11/06/2019
Ramt af negative renter
16/10/2019

Nu er det tid for indberetning til Skattestyrelsen

Nu er det tid for indberetning til Skattestyrelsen

Husk at indsende dit oplysningsskema til Skattestyrelsen senest den 1. juli 2019.

Du har selv ansvar for at indberette dit oplysningsskema til Skattestyrelsen, så du kan få en årsopgørelse for indkomståret 2018. Du modtager eksempelvis ikke automatisk en årsopgørelse, når du har en personlig ejet virksomhed. Her skal du logge på skat.dk/tastselv og tjekke de fortrykte tal og oplyse dem, der mangler. En af de vigtige oplysninger, som du selv skal oplyse, er virksomhedens årsresultat.

Fristen for at indsende oplysningsskemaet (tidligere hed det selvangivelsen) er den 1. juli 2019.

Der er sket nogle få ændringer i oplysningsskemaet for 2018, som kan være relevante, når du skal indberette oplysningerne.

Der er blandt andet kommet en ny rubrik 123 ”Er sikkerhedsstillelse afviklet før 1. januar 2018?”, som har betydning, hvis du er omfattet af virksomhedsordningen. Hvis du før den 11. juni 2014 har stillet aktiver, der indgår i virksomhedsordningen, til sikkerhed for privat gæld, skulle denne sikkerhedsstillelse have været afviklet senest den 1. januar 2018. Hvis dette ikke er sket, vil du blive efterbeskattet af dit opsparede overskud i årene 2015, 2016 og 2017 (og eventuelt 2014).

Derudover er der oprettet en ny mailfunktion i TastSelv. Denne mailfunktion kan du bruge, når du er uenig i de fortrykte beløb i de låste felter, eller når du har indsigelse mod ændringer og fradrag, som den digitale kontrol afviser. Mailfunktionen er et tiltag, som skal gøre det nemmere for dig at gøre Skattestyrelsen opmærksom på eventuelle fejl.

Noget der ikke er nyt, men som måske er værd at blive mindet om, er, at hvis der skal overføres renter mellem ægtefæller og videre til en erhvervsindkomst, skal det ske i en bestemt rækkefølge. Renterne skal først overføres fra afgivende ægtefælle til modtagende ægtefælle. Dernæst skal renterne overføres fra modtagende ægtefælle til erhvervsindkomsten.

Er du i tvivl om indberetningen, så kontakt din revisor.