Er din virksomhed klar til de nye ferieregler?
04/04/2019
Ejerskifte i familien kan blive dyrere
06/05/2019

Muligheder for medarbejderaktier

Muligheder for medarbejderaktier

Når en virksomhed drives i selskabsform, kan virksomheden som et frynsegode eller i et forsøg på at fastholde medarbejderne tilbyde en eller flere medarbejdere at blive medejere af virksomheden. Dette kan gøres ved at tilbyde medarbejdere en option til at købe eller tegne aktier i selskabet til favørkurs. Ofte løber optionen i 1-3 år, så medarbejderen kan tage bestik af kursen, før medarbejderen vælger at udnytte optionen. Reglerne gælder også for anparter.

For så vidt angår den skattemæssige behandling af medarbejderaktier, er hovedreglen, at medarbejderne allerede bliver beskattet den dag, hvor de udnytter købe- eller tegningsretten. Forskellen mellem aktiernes handelspris og den pris, som medarbejderen betaler, beskattes som personlig indkomst inklusive AM-bidrag. Skattemæssigt er det altså ikke en fordel, da forskelsbeløbet beskattes på samme måde som løn og på et tidspunkt, hvor man måske ikke har solgt aktierne endnu.

 

Mulighed for at udskyde skatten

Dog gælder den særregel, at man kan tilbyde enkelte medarbejdere aktier til favørkurs, uden at de beskattes på tildelingstidspunktet. For disse aktier gælder det, at de først beskattes den dag, hvor medarbejderen sælger aktierne. Indkomsten vil i disse tilfælde være aktieindkomst. Den helt elementære betingelse for disse optioner er, at fordelen på tildelingstidspunktet ikke må overstige 10 procent af medarbejderens årlige bruttoløn. Hvis en medarbejder således har en løn på 600.000 kroner om året, må firmaet tilbyde aktier til en pris, der ligger op til 60.000 kroner lavere end handelsprisen på det tidspunkt, hvor man tildeler optionen.

 

I år har lovgivningen desuden gjort det muligt, at man kan tildele medarbejdere en fordel på køb af aktier, der går helt op til 20 procent af bruttolønnen. Men det forudsætter, at tilbuddet fremsættes på lige vilkår til mindst 80 procent af medarbejderne. Mange firmaer er kun interesserede i at tilbyde enkelte nøglemedarbejdere optioner til medejerskab af firmaet, og i disse tilfælde gælder der altså stadig den begrænsning, at fordelen ikke må overstige 10 procent af den enkelte medarbejders årsløn.

 

Skattemæssigt er det kun en fordel for medarbejderne at få aktieoptioner, hvis de betaler topskat. Topskattegrænsen ligger i 2019 på 558.043 kroner før AM-bidrag.