Skift fra IVS til ApS øger troværdigheden
14/09/2017
Undgå dyre renter for eventuel restskat
11/10/2017

Lovændring kan kræve ajourføring af ansættelsesaftaler

Lovændring kan kræve ajourføring af ansættelsesaftaler

Markedsføringslovens ændringer den 1. juli 2017 kan medføre, at du skal ajourføre dine medarbejderes ansættelsesaftaler. Som arbejdsgiver skal du altid sørge for, at dine medarbejderes ansættelsesaftaler er opdaterede, hvorfor det kan være en god ide, at du gennemgår kontrakter, aftaler og ansættelsesbeviser. Herved kan du sikre, at de stadig er aktuelle og indeholder korrekte informationer for alle dine medarbejdere. Det gælder også de henvisninger til love og regler, som regulerer området.

Ny markedsføringslov betyder ændringer i mange aftaler

Markedsføringsloven indeholder et forbud mod, at medarbejdere på en utilbørlig måde skaffer sig kendskab til erhvervshemmeligheder og videregiver eller uretmæssigt benytter dem. Mange virksomheder har et ønske om at bruge ansættelsesaftalen til at sikre sig mod den ansattes ulovlige udnyttelse af virksomhedens erhvervshemmeligheder. Af nogle ansættelsesaftaler fremgår det derfor, at den ansatte skal respektere virksomhedens erhvervshemmeligheder i henhold til markedsføringsloven. Vær derfor opmærksom på, at markedsføringsloven er blevet ændret pr. 1. juli 2017. Det betyder, at bestemmelsen om erhvervshemmeligheder nu er flyttet fra § 19 til § 23. Nogle ansættelsesaftaler henviser også til god markedsføringsskik. Generalklausulen om god markedsføringsskik stod tidligere i markedsføringslovens § 1, stk. 1, men fremgår nu i stedet af markedsføringslovens § 3, stk. 1. Vær derfor opmærksom på, at du har de nye og korrekte henvisninger i aftalerne.

 

Klausuler der binder medarbejderen

Nogle arbejdsgivere har indskrevet en klausul, der har til hensigt at begrænse medarbejderens muligheder i opsigelsesperioden og efter sin fratrædelse. Det kan eksempelvis være en klausul om, at medarbejderen ikke må tage ansættelse hos en konkurrent i en given periode. Sådanne klausuler gælder kun, hvis du som arbejdsgiver er villig til at betale en kompensation til den fratrædende medarbejder. Fra 1. januar 2016 fik vi nye regler for klausuler. Men gamle aftaler indgået før da, skal stadig respekteres. Det kan derfor være vanskeligt at overskue reglerne for klausuler, og dermed kan det være en god ide at søge rådgivning.

 

Husk også at tjekke de øvrige oplysninger

De almindelige oplysninger i ansættelsesaftalen kan du naturligvis også gennemgå, så de ligeledes er opdaterede. Det gælder eksempelvis informationer om din virksomhed, arbejdsstedet, arbejdets art og jobindhold. Se også, om informationer om ferie, løn, overarbejde, pension og arbejdstid er ajourført.