Husk selvangivelsen, før du går på sommerferie
11/06/2017
Kan det betale sig at skifte fra halvårsmoms til kvartalsmoms?
25/08/2017

Kapitalejerlån – lovlige og ulovlige

Siden årsskiftet har selskaber haft mulighed for at lovliggøre ulovlige kapitalejerlån, som er ydet før den 1. januar 2017. Dette skal ske på selskabets førstkommende generalforsamling efter den 1. januar 2017.

 

Muligheden for at lovliggøre et ulovligt udlån ophører, når selskabet har afholdt sin første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter den 1. januar 2017. Muligheden ophører endvidere ved udløbet af fristen for at indsende selskabets årsrapport til Erhvervsstyrelsen i 2017. Selskabet har således kun ét skud i bøssen, og er muligheden forpasset, vil eventuelle gamle kapitalejerlån således fortsat være ulovlige efter selskabsloven. Hvis du sidder med et ulovligt kapitalejerlån, risikerer du at få en bøde, der i praksis udgør 2,5 – 5 procent af lånet. Desuden skal du så længe lånet består betale en fastsat rentesats, der for tiden udgør cirka 10 procent årligt. Hvis du ikke tilbagebetaler lånet, hæfter selskabets ledelse for det tab, som påføres selskabet.

Det er en betingelse for lovliggørelsen, at selskabet har tilstrækkelig med frie reserver på egenkapitalen, og at lånet fremadrettet ydes på sædvanlige markedsvilkår. Endvidere er det en betingelse, at generalforsamlingen enten selv beslutter at lovliggøre lånet, eller bemyndiger selskabets ledelse til at træffe beslutningen.

 

Fremadrettet er der mulighed for at yde lovlige lån til kapitalejere og medlemmer af selskabets ledelse. Betingelserne er stort set de samme, som er nævnt ovenfor. Det er således kun selskaber med tilstrækkelig fri egenkapital, der lovligt kan udlåne. Generalforsamlingen skal træffe beslutningen, og lånet skal ydes på sædvanlige markedsvilkår. Kapitalejere og ledelse må altså ikke låne selskabets penge på særlige favorable vilkår.

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en kapitalejer med bestemmende indflydelse, der låner penge i sit selskab, fortsat skal betale skat af de lånte penge. Også selvom lånet skal tilbagebetales til selskabet. Lovlige kapitalejerlån er derfor i nogle tilfælde en meget dyr måde at låne penge på.

 

Hvis selskabslovens betingelser ikke er opfyldt, vil udlånene også fremover være ulovlige.