Beskatning af fri bil er forøget
17/08/2018
Er din virksomhedsadresse registreret korrekt?
06/09/2018

Hvornår har du sidst tjekket dine kunders kreditværdighed?

Hvornår har du sidst tjekket dine kunders kreditværdighed?

Er dine kunder stadig kreditværdige, og kan du regne med at få dine penge hjem? Er dine leverandører fortsat i stand til at levere? Selskaber, der indberetter deres årsrapport for sent, har oftere en dårligere risikovurdering og forbehold i revisionspåtegningen end selskaber, som indberetter til tiden. Tjek dine samarbejdspartneres årsrapporter gratis.

Generelt har selskaber, der indberetter deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen mere end 14 dage for sent, en højere risikovurdering end selskaber, der indberetter deres årsrapport rettidigt. En høj risikovurdering betyder, at det er mere risikabelt at give selskabet kredit.

 

Sidste frist for rettidig indberetning af årsrapporten for 2017, for de selskaber der har kalenderåret som regnskabsår, var den 31. maj 2018.

 

Derudover har selskaber, der indberetter mere end 14 dage for sent også oftere anmærkninger fra revisor i deres erklæring på regnskabet. En anmærkning kan eksempelvis være ledelsens overtrædelse af skattelovgivningen, eller det kan være et decideret forbehold, hvor revisor ikke er enig med selskabet i en eller flere oplysninger i årsregnskabet, eller at der mangler oplysninger.

 

Har din samarbejdspartner indberettet årsrapporten for sent til Erhvervsstyrelsen, eller har samarbejdspartneren anmærkninger i sin erklæring fra revisor, kan det have betydning for din vurdering af samarbejdspartneren. Det samme gælder, hvis din samarbejdspartner ikke har en erklæring fra sin revisor, eftersom potentielle forhold, der ville afstedkomme en anmærkning fra revisoren, således kan være skjult.

 

Det kan være en god ide at tjekke, om din kunde fortsat er kreditværdig, eller om kundens årsrapport giver anledning til, at du skal genoverveje deres kreditvilkår. Det samme gælder for dine leverandører i forhold til betalings- og leveringsbetingelser. Det er muligt at tjekke anparts- og aktieselskabers årsrapporter ganske gratis eksempelvis på https://fsr.dk/indblik. Her fremgår det tydeligt, om selskabets regnskab er forsynet med en erklæring fra revisor, og du kan se nøgletal fra virksomheden. Desuden kan du sammenligne med alle selskaber generelt, eller du kan sammenligne på brancheniveau.