Dyrt at glemme ansættelsesbevis til ferieafløsere
01/06/2017
Kapitalejerlån – lovlige og ulovlige
23/06/2017

Husk selvangivelsen, før du går på sommerferie

Husk selvangivelsen, før du går på sommerferie

Søndag den 2. juli er sidste frist for at ind­ta­ste den ud­vi­dede selvan­gi­vel­se for 2016. Du bliver pålagt dagbøder, hvis du overskrider denne frist. Vær desuden opmærksom på, at restskat betalt senere end den 3. juli bliver pålagt et tillæg på fire procent.

Senest 2. juli skal du have indtastet din udvidede selvangivelse for 2016. Selvstændigt erhvervsdrivende er omfattet af kravet om at indsende en udvidet selvangivelse, hvilket også gælder, hvis du ejer en ud­lej­nings­e­jen­dom, herunder udlejer bolig til dine børn. Sol­cel­ler på taget bliver også betragtet som selvstændig virksomhed, og endelig gælder fristen også, hvis du har uden­land­sk ind­komst i form af løn for arbejde i udlandet.

 

Vær desuden opmærksom på, at ægtefæller til skatteydere, som skal indlevere en udvidet selvangivelse, også har frist den 2. juli.

 

Kontrollovstillæg

Hvis du ikke indsender selvangivelsen til tiden, pålægger Skat dig dagbøder. Disse kaldes i fagkredse kontrollovstillæg og udgør 100 kroner per dag, hvis din indkomst ligger under topskattegrænsen på 467.300 kroner. Dette beløb kan dog højest udgøre 2.500 kroner. Hvis din indkomst ligger over topskattegrænsen, udgør kontrollovstillægget 200 kroner per dag, dog maximalt 5.000 kroner.

 

Betaling af restskat

Hvis du ikke betaler din eventuelle restskat senest 3. juli 2017, vil op til 19.968 kroner blive opkrævet sammen med din aconto skat for 2018. Er restskatten over 19.968 kroner, opkræver Skat beløbet over de 19.968 kroner i tre rater til august, september og oktober 2017. I begge tilfælde skal du betale fire procent i tillæg. Dette skal lægges oven i dag-til-dag rentetillægget på to procent p.a, som du skal betale for perioden fra 1. januar og frem til og med betalingsdatoen. Hverken rente- eller procenttillægget er fradragsberettiget.

 

Eksempel

For indkomståret 2016 skal du betale en restskat på 20.000 kroner. Hvis du først betaler den 4. juli, skal du betale et procenttillæg på 800 kroner (fire procent af de 20.000 kroner). Hvis du samtidig først har indberettet selvangivelsen den 3. juli, får du også en dagbøde på 100 eller 200 kroner afhængig af, om du ligger under eller over topskattegrænsen.