Afvisning af kontant betaling
10/11/2017
Bøde for ikke at have CVR-nummer på varebil
04/12/2017

HUSK registrering af virksomhedens reelle ejere senest 1. december !!

HUSK registrering af virksomhedens reelle ejere senest 1. december !!


Mange selskaber, virksomheder og fonde skal registrere sine reelle ejere i et offentligt register senest den 1. december 2017. Det gælder eksempelvis alle aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og interessentskaber. Personligt ejede enkeltmandsvirksomheder er dog ikke omfattet af registreringspligten.

Virksomhedens ledelse har ansvaret for at registrere oplysningerne om reelle ejere. Den praktiske del af registreringen kan dog uddelegeres til revisor. Fristen for at registrere virksomhedens reelle ejere er den 1. december 2017. Registrerer virksomheden ikke sine reelle ejere, kan virksomheden blive pålagt bødestraf, eller blive sendt til tvangsopløsning.

 

Virksomheden skal også fremadrettet sørge for, at registreringerne af reelle ejere er korrekte. Bliver virksomhedens ledelse bekendt med ændringer, skal virksomheden derfor hurtigst muligt registrere de nye oplysninger. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis virksomheden får en ny medejer, eller hvis ejerkredsen i virksomhedens holdingselskab ændres. Det kan også være tilfældet, hvis der er indgået en ny ejeraftale, hvor en kapitalejer får vetoret over væsentlige beslutninger vedrørende virksomheden.

 

Opgørelsen af ejerandele og stemmerettigheder er ofte let at udarbejde i mindre selskaber. Indgår selskabet i en koncernstruktur, kan opgørelsen være mere kompliceret. Her kan det kræve et betydeligt arbejde at klarlægge og dokumentere den reelle ejerstruktur. Vi kan hjælpe dig.

 

Hvad er reelle ejere?

Den eller de fysiske personer, der i sidste ende ejer eller kontrollerer virksomheden. Det kan være i form af direkte eller indirekte ejerskab over en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne. Det er en indikation på reelt ejerskab, hvis en person har mere end 25 procent af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden.