Muligheder for medarbejderaktier
11/04/2019
Iværksætterselskaber skal omregistreres
14/05/2019

Ejerskifte i familien kan blive dyrere

Ejerskifte i familien kan blive dyrere

Hvis du overvejer at ejerskifte din virksomhed til en nærtstående, kan det være, at du skal gøre alvor af dine overvejelser nu. Bo- og gaveafgiften ligger i øjeblikket på seks procent, men den kan meget vel stige, hvis vi får en ny regering efter det kommende folketingsvalg.

Hvis du ejerskifter din virksomhed til en nærtstående, skal du betale seks procent i bo- og gaveafgift. Afgiften er blevet lempet ad to omgange fra 15 procent i primo 2017 til de nuværende seks procent, og af lovgivningen fremgår, at den skal falde yderligere til fem procent i 2020. Det har været fremført, at en eventuel anden farve regering vil arbejde for, at bo- og gaveafgiften stiger igen.

 

Hvis du påtænker et ejerskifte og kun lige er begyndt på processen, kan det derfor være en god idé at sætte mere skub i overvejelserne, hvis du vil være sikker på at kunne ejerskifte med en bo- og gaveafgift på maksimalt seks procent. På den anden side kan det være en god idé at vente, hvis bo- og gaveafgiftsloven ikke bliver ændret, og afgiften derfor bliver nedsat til fem procent i 2020.

 

Krav til den nuværende ejer

For at være omfattet af den lave afgift på ejerskiftet skal du som nuværende ejer have ejet virksomheden i mindst et år før overdragelsen, og du eller dine nærtstående skal have arbejdet aktivt i virksomheden i mindst et år. Dette krav indebærer, at du eller dine nærtstående skal have arbejdet i virksomheden i minimum 50 timer månedligt. Hvis din virksomhed er et selskab, skal du som ejer eller dine nærtstående have været med i ledelsen i mindst et år af ejertiden.

 

Krav til modtager

Det er også afgørende, at ejerskiftet sker til nærtstående, hvis ejerskiftet skal ske til den lave afgift. Nærtstående defineres overordnet som ægtefælle, børn, børnebørn, svigerbørn, forældre og bedsteforældre. Hvis overdrageren ikke har nogen børn, anser man også søskende og deres børn som nærtstående. Listen er ikke udtømmende, så tal med din revisor om, hvem i din familie, tidligere familie eller samlevende, der defineres som nærtstående. Endvidere må modtager ikke helt eller delvist overdrage virksomheden igen inden for en treårsperiode. I så fald bliver afgiften forholdsmæssigt forhøjet og skal indbetales til Skattestyrelsen.

 

Krav til virksomhed

Den lave bo- og gaveafgift er forbeholdt ejerskifte af en erhvervsvirksomhed. Det vil sige, at såkaldte pengetankselskaber, hvor hovedaktiviteten i selskabet er udlejning af fast ejendom og / eller passiv pengeanbringelse ikke kan overdrages med en afgift på pt. seks procent.

 

Komplicerede regler

Reglerne er komplicerede, så det er vigtigt, at du inddrager din revisor og får professionel rådgivning, således at ejerskiftet foretages korrekt, såfremt du vil overdrage din virksomhed med en afgift på seks procent til dine nærtstående. Og husk at få vendt hele ejerskiftet, herunder dine ønsker for fremtiden både for dig selv og din virksomhed, så du kan få en god ejerskifteproces.