Fristen for indberetning af årsrapport nærmer sig
18/05/2017
Husk selvangivelsen, før du går på sommerferie
11/06/2017

Dyrt at glemme ansættelsesbevis til ferieafløsere

Dyrt at glemme ansættelsesbevis til ferieafløsere

Når du ansætter ferieafløsere i din virksomhed, har de krav på et ansættelsesbevis. Hvis de ikke får det, kan du risikere at få en bøde.

Måske står du for at skulle ansætte nye ferieafløsere i løbet af sommeren. Når du ansætter en medarbejder i mindst otte timer ugentligt, har medarbejderen krav på at få udleveret et ansættelsesbevis. Det skal senest ske, når medarbejderen har haft jobbet i en måned. Ansættelsesbeviset skal indeholde informationer om vilkårene for ansættelsen. Beviset er først og fremmest en sikring af medarbejderen, men det kan også være værdifuldt for dig som arbejdsgiver, hvis der senere skulle opstå tvivl om vilkårene.

 

Hvad skal ansættelsesbeviset indeholde?

Loven fastsætter direkte, hvad et ansættelsesbevis som minimum skal indeholde, og her er det først og fremmest lønmodtagernes rettigheder, der er sat i centrum. Det drejer sig om:

 • Navn og adresse på både arbejdsgiver og lønmodtager
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Beskrivelse af arbejdet, titel, rang og jobkategori
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
 • Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvis der er tale om en tidsbegrænset ansættelse
 • Lønmodtagers rettigheder med hensyn til ferie og løn i ferier
 • Varigheden af lønmodtagers og arbejdsgivers opsigelsesvarsler eller henvisning til reglerne herom
 • Løn, tillæg, personalegoder og pensionsbidrag
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer ansættelsesforholdet
 • Eventuel pligt til at påtage sig overarbejde
 • Kunde- eller konkurrenceklausuler.

 

Du kan finde skabeloner til ansættelsesbeviser via internettet eller eventuelt få dem gennem din arbejdsgiverorganisation.

 

Godtgørelse til medarbejdere kan ikke trækkes fra

Hvis reglerne om ansættelsesbevis er overtrådt, har medarbejderen ifølge loven ret til en godtgørelse. Typisk ligger godtgørelsen for manglende bevis på et beløb op til 5.000 kroner, men det kan være lavere, hvis arbejdsgiveren straks sørger for at udlevere beviset, når medarbejderen har rykket for det. Godtgørelsen kan også være lavere, hvis du har en fornuftig undskyldning for, at beviset ikke blev udleveret inden for tidsfristen. Hvis der er utilstrækkelige oplysninger på ansættelsesbeviset, som kan give anledning til uenighed, kan godtgørelsen komme op på 10.000 kroner og i særligt grove tilfælde, eksempelvis hvor beviset indeholder direkte vildledende informationer, kan godtgørelsen nå op på 25.000 kroner. Medarbejderen skal ikke betale skat af godtgørelsen, og omvendt har du som arbejdsgiver ikke fradragsret for udgiften.