Nu kommer årsopgørelsen fra SKAT
10/03/2017
Hvordan er reglerne for bruttolønsaftaler ?
21/04/2017

Atter krav om ledelsesberetning i årsregnskabet

Atter krav om ledelsesberetning i årsregnskabet

Nu skal alle selskabers årsrapporter igen indeholde en ledelsesberetning. Det gælder derfor også årsrapporten for små selskaber.

Ledelsesberetningen skal mindst indeholde følgende oplysninger:

  • Virksomhedens væsentligste aktiviteter
  • Eventuelle væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold
  • Eventuelle egne kapitalandele.

 

Reglerne om ledelsesberetningen har været ændret flere gange, og i den ændrede årsregnskabslov er der igen kommet krav om, at små selskaber (regnskabsklase B) også skal have en ledelsesberetning med i årsrapporten.

 

Ud over oplysninger om virksomhedens væsentligste aktiviteter, skal ledelsesberetningen også give informationer om usikkerheder vedrørende årsregnskabet eller oplysninger om usædvanlige forhold, hvis dette er aktuelt.

 

Det har hele tiden været et krav, at virksomheden skulle oplyse om, hvad der er virksomhedens væsentligste aktivitet. Hvis der ikke er relevante informationer at afgive, udover oplysninger om virksomhedens væsentligste aktiviteter, er det fortsat tilstrækkeligt at oplyse om virksomhedens væsentligste aktivitet i en note.

 

Når årsrapporten indeholder en ledelsesberetning, og hvis din revisor foretager revision eller udvidet gennemgang af årsregnskabet, skal din revisor afgive en udtalelse om ledelsesberetningen.