16/11/2017

HUSK registrering af virksomhedens reelle ejere senest 1. december !!

HUSK registrering af virksomhedens reelle ejere senest 1. december !! Mange selskaber, virksomheder og fonde skal registrere sine reelle ejere i et offentligt register senest den 1. december 2017. Det gælder eksempelvis alle aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber og interessentskaber. Personligt ejede enkeltmandsvirksomheder er dog ikke omfattet af registreringspligten.
10/11/2017

Afvisning af kontant betaling

Afvisning af kontant betaling Fra 1. januar 2018 kan du som virksomhedsejer sige nej tak til betaling med kontanter i tidsrummet fra klokken 20.00 om aftenen til klokken 06.00 om morgenen.
30/10/2017

Vent med at betale restskatten

Vent med at betale restskatten Er du selvstændig erhvervsdrivende og anvender virksomhedsordningen, skal du nøje overveje, hvorvidt en mulig restskat for 2017 skal indbetales inden nytår, eller om du skal vente til 2018. Betaler du inden nytår, undgår du at skulle betale renter til SKAT, men i stedet skal du […]
11/10/2017

Undgå dyre renter for eventuel restskat

Undgå dyre renter for eventuel restskat Hvis du forventer, at dit selskabs faktiske skat for indkomståret 2017 overstiger den betalte acontoskat, kan du supplere aconto-skatteraterne med en frivillig indbetaling af yderligere acontoskat. Så slipper du for at betale dyre renter for restskatten.
29/09/2017

Lovændring kan kræve ajourføring af ansættelsesaftaler

Lovændring kan kræve ajourføring af ansættelsesaftaler Markedsføringslovens ændringer den 1. juli 2017 kan medføre, at du skal ajourføre dine medarbejderes ansættelsesaftaler. Som arbejdsgiver skal du altid sørge for, at dine medarbejderes ansættelsesaftaler er opdaterede, hvorfor det kan være en god ide, at du gennemgår kontrakter, aftaler og ansættelsesbeviser. Herved kan […]
14/09/2017

Skift fra IVS til ApS øger troværdigheden

Skift fra IVS til ApS øger troværdigheden   Som ejer af et iværksætterselskab (IVS) skal du overveje, om din selskabsform står i vejen for videre vækst. Et IVS er en god mulighed for at stifte et selskab stort set uden kapital, men selskabsformen kan med fordel tilpasses dine vækstambitioner og […]
25/08/2017

Er du på rette spor?

Er du på rette spor? Så er momsindbetalingen pr. 30. juni 2017 forhåbentlig klaret, og bogføringen er måske ajourført. Dette er en god anledning til at se, hvordan økonomien står til, og om du er på rette spor i forhold til at nå din virksomheds mål for året. Vil du […]
25/08/2017

Kan det betale sig at skifte fra halvårsmoms til kvartalsmoms?

Kan det betale sig at skifte fra halvårsmoms til kvartalsmoms? Virksomheder med en årlig omsætning på under fem millioner kroner, skal opgøre og afregne moms hvert halve år. Virksomhederne har dog mulighed for at skifte til kvartalsmoms, og det kan for nogle være værd at overveje.
23/06/2017

Kapitalejerlån – lovlige og ulovlige

Siden årsskiftet har selskaber haft mulighed for at lovliggøre ulovlige kapitalejerlån, som er ydet før den 1. januar 2017. Dette skal ske på selskabets førstkommende generalforsamling efter den 1. januar 2017.   Muligheden for at lovliggøre et ulovligt udlån ophører, når selskabet har afholdt sin første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling […]
11/06/2017

Husk selvangivelsen, før du går på sommerferie

Husk selvangivelsen, før du går på sommerferie Søndag den 2. juli er sidste frist for at ind­ta­ste den ud­vi­dede selvan­gi­vel­se for 2016. Du bliver pålagt dagbøder, hvis du overskrider denne frist. Vær desuden opmærksom på, at restskat betalt senere end den 3. juli bliver pålagt et tillæg på fire procent.